Hva er en SHA-koordinator

14 februar 2024
Eivind Øi

editorial

En SHA-koordinator står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø-koordinering og er en nøkkelrolle i bygg- og anleggsprosjekter. Med økende fokus på arbeidshelse og sikkerhet i byggebransjen, har rollen som SHA-koordinator blitt essensiell for å sikre at arbeidet på en bygge- eller anleggsplass utføres sikkert og i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Denne artikkelen utforsker hvem SHA-koordinatoren er, hvilke ansvarsområder de har, og hvorfor deres rolle er så viktig i prosjekter både store og små.

Hvem er en SHA-koordinator?

En SHA-koordinator, som ofte refereres til med den fullstendige tittelen koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, er en person utnevnt på bygge- eller anleggsplasser for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) under prosjektets planleggings- og gjennomføringsfaser. I Norge er utnevningen av en SHA-koordinator et krav på alle bygge- eller anleggsplasser der det er to eller flere entreprenører som arbeider samtidig, i henhold til byggherreforskriften.

SHA-koordinatorens rolle innebærer å forebygge og håndtere risiko for ulykker og helseproblemer. De skal sørge for at alle aktører forstår og etterlever sikkerhetskrav og prosedyrer. Dette inkluderer å koordinere kommunikasjonen mellom alle parter, fra byggherrer og entreprenører til enkeltarbeidere, slik at arbeidet foregår på en sikker og effektiv måte.

sha-koordinator

Viktigheten av en SHA-koordinator

SHA-koordinatorens rolle kan ikke undervurderes i byggeprosjekter. Sikkerhet på byggeplassen er ikke bare et juridisk krav, men også en moralsk plikt for alle involverte. Gjennom proaktiv koordinering, styrker en SHA-koordinator sikkerhetskulturen og bidrar til å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

Ved å sikre korrekt implementering av SHA-planen, hjelper SHA-koordinatoren også til med å minske antall arbeidsulykker, som igjen kan føre til mindre fravær, lavere kostnader og et bedre omdømme for alle involverte parter. I tillegg, ved å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet, kan bedrifter unngå potensielle bøter og juridiske komplikasjoner som kan oppstå ved brudd på sundhets- og sikkerhetslovgivning.

Finn en kompetent SHA-koordinator

Gitt viktigheten av en SHA-koordinators rolle, er det viktig at byggherrer velger kompetente og erfarne individer til å fylle denne stillingen. Kompetanse innen HMS og erfaring fra byggebransjen er avgjørende for å utføre jobben effektivt. For byggherrer som ønsker å sikre at deres prosjekter overholder alle krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, tilbyr firmaer som Imperium Summa nødvendig ekspertise og støtte.

Imperium Summa https://www.imperiumsumma.no tilbyr kvalifiserte SHA-koordinatorer med omfattende kunnskap og erfaring i bransjen. De kan hjelpe til med å implementere effektive SHA-planer og sørge for at alle aspekter av sikkerhetsarbeidet blir håndtert profesjonelt. Ved å benytte seg av deres tjenester kan byggherrer ikke bare overholde myndighetskravene, men også sikre at prosjektene deres er et trygt arbeidssted for alle involverte.

Flere nyheter