Alt du trenger å vite om oljeutskillere

13 februar 2024
Brede Lie Hansen

editorial

Oljeutskillere har blitt et essensielt verktøy i kampen for å opprettholde bærekraftig vannkvalitet i både industrielle og kommercielle områder. Disse systemene er designet for å separere olje og andre hydrokarboner fra vann for å forhindre forurensning av miljøet. I denne artikkelen utforsker vi hva oljeutskillere er, hvordan de fungerer, hvorfor de er så viktige, og hvordan du enkelt kan implementere disse systemene i din virksomhet.

Hva er en oljeutskiller?

En oljeutskiller er en enhet som benyttes for å fjerne olje og andre petroleumsbaserte stoffer fra avløpsvann før det blir sluppet ut i miljøet eller sendes videre til videre rensing. Oljeutskillere er spesielt viktig i industrier hvor olje er en sentral del av driftsprosessen, slik som i bilvaskbedrifter, verksteder, bensinstasjoner og i produksjonsindustrien.

Systemene fungerer basert på forskjellen i tetthet mellom olje og vann. Olje, som er lettere enn vann, vil stige til overflaten, hvor den kan samles opp og fjernes før vannet slippes ut eller behandles videre. Det finnes ulike typer oljeutskillere, inkludert gravitasjonsutskillere, koalescenseutskillere, og flotasjonsanlegg, hver tilpasset spesifikke behov og bruksområder.

oljeutskillere

Hvorfor er oljeutskillere viktige?

Oljeutskillere spiller en viktig rolle i miljøbeskyttelse ved å forebygge at oljebaserte forurensninger slippes ut i naturen. Ukontrollerte oljeutslipp kan føre til langvarige og skadelige effekter på vannmiljøet, dyreliv og menneskers helse. En effektiv oljeutskiller reduserer risikoen for forurensning signifikant.

De juridiske aspektene ved bruk av oljeutskillere kan også være en drivkraft for implementering, da mange land har strenge reguleringer og lover som krever adekvat behandling av forurenset vann. Dette sikrer at alle bedrifter som håndterer olje og kjemikalier, oppfyller lokale og internasjonale miljøstandarder. Dette gjør ikke bare miljøet en tjeneste, men beskytter også virksomheter fra potensielle bøter og juridiske komplikasjoner.

Implementering av oljeutskillere

Implementering av oljeutskillere i industrielle og kommercielle virksomheter krever kunnskap og forståelse av både lokal lovgivning og den spesifikke driftens behov. Å velge riktig type oljeutskiller er avgjørende for å sikre effektivitet og etterlevelse av regelverket. Det finnes mange faktorer å ta hensyn til, blant annet størrelsen på anlegget, mengden vann og olje som skal behandles, og de spesifikke forurensningene som er til stede.

Det er også viktig å ha vedlikeholdsplaner på plass for oljeutskillere, da disse systemene krever regelmessig rengjøring og tømming for å opprettholde sin effektivitet. Korrekt installasjon og regelmessig inspeksjon vil sørge for at systemet fungerer optimalt og forlenger levetiden.

Valg av leverandør

Når det kommer til å velge riktig partner for din oljeutskiller-løsning, er erfaring, kompetanse og en god track record av største viktighet. En slik leverandør vil ikke bare tilby et kvalitetsprodukt men også nødvendig støtte gjennom hele prosessen fra vurdering og valg av produkt, til installasjon og etterfølgende service.

Flere nyheter